Even voorstellen

Mijn naam is Ursula Beekman.

Ik woon samen met mijn man Jeroen en onze 3 kinderen Bjorn, Bauke en Babs op onze woonboerderij. Wij wonen daar niet alleen. Mijn schoonouders wonen ook op ons erf in het voorhuis. Daarnaast wonen er nog een heleboel lieve dieren bij ons. Deze stel ik aan u voor onder het kopje “dieren”.

Als leerkracht in het basisonderwijs en in het speciaal voortgezet onderwijs heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen. Ik heb genoten van mijn vak als leerkracht. Toch kwam ik tijdens het werken met kinderen erachter dat ik meer wilde betekenen in het ondersteunen van het kind in zijn ontwikkeling. Ik had een speciale band met die kinderen die wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Helaas is er in het drukke onderwijsprogramma geen tijd om deze kinderen extra te begeleiden. Via een collega kwam ik in contact met het beroep kindercoach. Zij inspireerde mij en al snel werd mij duidelijk dat kindercoach zijn het beroep is wat ik wil uitvoeren.

Ik ben begonnen met de opleiding tot kindercoach en heb de opleiding uitgebreid met de aanvullende modules :

  • ADHD-ADD coach
  • Oplossingsgerichte therapie
  • RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Naast de pabo heb ik ook de opleiding pedagogiek afgerond.

In 2013 heb ik de opleiding gevolgd tot Rots en Water trainer. Rots en Water maakt het mogelijk groepjes kinderen te ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Het aanleren hiervan gebeurt m.b.v. pshycho-fysieke training.

Deze basisopleiding tot gecertificeerd Rots en Water trainer heb ik uitgebreid met een vervolgopleiding voor alle basisschoolgroepen. Tevens heb ik me gespecialiseerd in het geven van Rots en Water training aan meisjes en vrouwen.

De opleidingen die ik heb gevolgd, mijn ervaring in het werken in het onderwijs, mijn levenservaring en het moeder zijn, heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Met deze bagage wil ik graag kinderen en volwassenen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien.

(Lao Tse)

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof