Werkwijze

Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen manier van benaderen en coachen. Door naar het kind te kijken, samen te spelen, beeldend bezig te zijn, buiten in de natuur te zijn, samen met de dieren te zijn  en met het kind in gesprek te gaan probeer ik door de ogen van het kind te kijken en het te begrijpen. Samen gaan we op zoek naar zijn/haar eigen kracht en bewustwording van de talenten.  

Als u geïnteresseerd bent plannen we een vrijblijvend intakegesprek. Van te voren stuur ik een intakeformulier. Dit formulier zou ik graag ingevuld per mail of post voor het gesprek ontvangen. Klik hier om het formulier te downloaden.

Tijdens het gesprek kunt u uw verhaal kwijt en bepalen we de hulpvraag. Het kan zijn dat de hulpvraag niet alleen bij het kind ligt, maar dat u zelf ook vragen heeft over de begeleiding van uw kind. Uiteraard is er altijd ruimte om ook u te ondersteunen bij zaken die van belang zijn bij het coachen van het kind. Als blijkt dat u na het intakegesprek verder wilt gaan in het coachingstraject, stellen we de dag en de tijd vast waarop de coaching zal gaan plaatsvinden.

Tijdens de eerste coachingssessie speel ik met het kind het coachee-spel. Dit spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind. Het kan zijn dat de hulpvraag komend uit het intakegesprek, hierdoor aangepast of uitgebreid wordt. Mocht dit het geval zijn, stel ik u hiervan uiteraard op de hoogte.

Na de derde sessie volgt er een evaluatiemoment. Samen met u kijken we of de hulpvraag  voldoende is beantwoord of dat er nog verder gewerkt moet worden. Dit gesprek biedt tevens de gelegenheid voor u als ouder(s) om aan te geven hoe het thuis met uw kind gaat. De verdere manier van aanpak wordt dan doorgesproken en ingepland. Samen kijken we of we op de goede weg zitten. Deze samenwerking is essentieel omdat het kind buiten de coaching leert met de ervaringen die het opdoet tijdens de sessies. U als ouder(s) speelt/spelen hier een belangrijke rol in. Mocht u tussendoor vragen hebben (dit kunnen ook opvoedkundige vragen zijn) dan kunt u ten alle tijden telefonisch of per mail een afspraak met mij maken. Ook een observatie in de klas met aansluitend een gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider behoort tot de mogelijkheden.

Als het kind en u er vertrouwen in heeft dat het voldoende bagage heeft verzameld om zelf verder te gaan, bouwen of sluiten we in gezamenlijk overleg de coaching af. Tijdens de laatste sessie neem ik uitgebreid de tijd om samen met het kind terug te blikken op onze ontdekkingsreis. Ook met u als ouder(s) wordt een eindgesprek gevoerd. Als u het een en ander in een verslag verwerkt wilt zien, dan kan dat tegen een vergoeding (zie tarieven) door mij uitgewerkt en meegegeven worden.

 

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd

(Carl Gustav Jung)

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof