Rots en Water coaching

Psycho-fysieke sociale competentie training

Rots en water is een psycho-fysieke training gebaseerd op de gouden driehoek. Rots en Water is een prachtige training voor iedereen vanaf 4 jaar en beweegt zich op het snijvlak van sociale vaardigheidstraining, sport en bewegingsonderwijs. Vergroten van je zelfvertrouwen, voor jezelf opkomen, grenzen van jezelf herkennen en kunnen aangeven maar ook grenzen van iemand anders herkennen en respecteren krijgen aandacht. Leren focussen (concentreren), ademhalingstechnieken, samenwerken en samenleven staan centraal.

De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst omvat:

de sociale identiteit (Hoe gaan we met elkaar om?)

  • de psychologische identiteit (wie ben ik ?)
  • spirituele identiteit (Hoe zijn wij met elkaar verbonden?).

Het programma wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie. Naast de rots en water elementen zoals naar voren komen in deze weerbaarheidstraining is er veel aandacht voor communicatieve vaardigheden. Ik haal mijn inspiratie hiervoor uit de visie van Marshall Rosenberg, geweldloze communicatie. De dieren van de axenroos is een bestaande sociale vaardigheidstraining die mooi aansluit bij geweldloze communicatie en rots en watertraining. Door deze toevoegingen en door oog te hebben voor het kind in de groep, maar ook het kind zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn individuele proces, noem ik het rots en water coaching. 

De coaching wordt gegeven door Ursula Beekman, kindercoach en gecertificeerd Rots en Watertrainer met als extra: specialisatie voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool en Rots en Water training speciaal gericht op meiden/vrouwen.

De locatie is op de boerderij.

De groepsgrootte is minimaal 4, maximaal 6 personen.

Kosten: 150 euro per persoon voor 10 lessen.

Aanmelden kan per telefoon: 06-47117597 of via het contactformulier op de site. Vermeld er dan duidelijk bij dat het om Rots en Water coaching gaat en om welke leeftijdsgroep het gaat. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof