Vrouwen

Rots en Water focus op meisjes/vrouwen

Meisjes en vrouwen reageren doorgaans met gedrag dat naar binnen gericht is, richten hun pijn, verdriet en agressie op zichzelf en kunnen een eetstoornis, depressie, angststoornis ontwikkelen en/of zichzelf verwonden (automutilatie).

Voor veel meisjes geldt dat empathie (kunnen invoelen en meevoelen) vaak in botsing komt met het vermogen eigen, persoonlijke keuzes te kunnen maken. Opofferen, sloven, pleasen en met een gekwetst gevoel onevenwichtige relaties (liefdesrelaties en werkrelaties) in stand houden, ondermijnen het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van veel, te veel meisjes en vrouwen en creëren zo innerlijke leegte en onzekerheid. Juist door deze innerlijke leegte en onzekerheid ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. 

Sommige meisjes verliezen zichzelf door mee te gaan onder druk van de ander (partner, gezin, familie, werk) of zichzelf verliezen door zich af te sluiten voor de eigen binnenwereld, te verharden (pantseren) en zichzelf sterk schreeuwend (overschreeuwend) naar de ander(en) te richten. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde: verlies van eigen kracht en geluk en van het vermogen eigen keuzes te maken en een eigen, zelf gekozen weg te leren gaan. 

Doelstellingen van het 10 lessen programma meisjes/vrouwen zijn o.a.:

 • Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen.
 • Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht.
 • Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
 • Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
 • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
 • Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen
 • De eigen persoonlijke ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen.
 • Leren in acties komen in “verlammende” situaties. 

Als jouw lichaam sterk en fit aanvoelt, dan voel jij je als persoon sterk en fit en is het makkelijker om ideeën, overtuigingen en gevoelens kenbaar te maken en in de buitenwereld neer te zetten. 

Vanuit een goed ontwikkeld empathisch vermogen kunnen vrouwen zorgdragen voor de kinderen en het gezin. Een valkuil is echter dat veel meisjes en vrouwen zichzelf volledig wegcijferen en verwaarlozen en soms zelfs jarenlang in ongezonde relaties blijven uit “begrip” voor de ander. 

Meisjes en vrouwen zijn reflectief en analytisch, wat hun in staat stelt zaken te overdenken en te analyseren. De valkuil van deze kwaliteit is echter tobben, depressie, zeuren, vast blijven zitten in het denken en niet tot actie over kunnen gaan.

Belangrijke ontwikkelingsopgaven voor meisjes zijn:

 • Hun eigen kracht ervaren.
 • Innerlijke taal omzetten in actie.
 • Zelfstandig keuzes maken en omzetten in actie.
 • Samen met de ander en de anderen kunnen zijn.
 • In communicatie en relatie zichzelf niet te verliezen en de eigen weg en mogelijkheden voor ogen blijven houden. 

Middels de psycho-fysieke didactiek (lichaamsgerichte oefeningen) worden de fysiek-emotionele ontwikkelingsweg en de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg samengebracht: doen (leren door te ervaren, te experimenteren en te doen) – denken (zelfreflectie) – praten (uitwisseling van ervaringen en gevoelens. 

Startend vanuit een fysieke invalshoek met veel fysieke (lichaams) oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.

Jongens hebben 9 keer meer testeron als meisjes. Dat betekent dat ze eerder tot actie overgaan. Echter testosteron blokkeert het denken. Meisjes overdenken eerst en analyseren en komen minder tot actie. Zij kunnen hierdoor eerder bevriezen in een moeilijke situatie, waar de jongens eerder zouden overgaan tot fight or flight. (vechten of vluchten). Het is belangrijk dat meisjes en vrouwen zich realiseren dat iedere fysieke actie angst zal doen verminderen en zo de kans op depressie ook zal doen verkleinen. Het is daarom belangrijk dat meisjes ervaren dat ze sterk zijn, dat ze wel degelijk in actie kunnen komen, en dat deze actie een bevrijdende, zelfbevestigende uitwerking heeft. 

De psychofysieke driekhoek, ook wel Gouden Driekhoek genaamd, bestaat uit de driehoek lichaamsbewustzijn – emotioneel bewustzijn – zelfbewustzijn. Wij leven in ons lichaam: emoties en gevoelens worden in ons lichaam uitgedrukt en zo dus kenbaar, herkenbaar en beheersbaar. Vergroting van het lichaamsbewustzijn leidt automatisch tot vergroting van het emotioneel bewustzijn, hetgeen zal leiden tot het vergroten van het zelfbewustzijn, de zelfbeheersing en het zelfvertrouwen. Dit automatisch verlopende proces wordt in het Rots en Water progamma versterkt door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. 

Een belangrijke rode draad binnen het 10 lessen programma is gronden, centreren en focussen. Het gronden ondersteunt meisjes en vrouwen om weer in contact te komen met hun eigen lichaam, in het hier en nu, om letterlijk de grond onder de voeten te ervaren. Door te centreren is het mogelijk contact te maken met het eigen rust- en krachtcentrum, waardoor meisjes en vrouwen ervaren dat ze krachtig zijn. De ervaring van deze kracht geeft vrouwen de mogelijkheid zich te richten op dat wat echt belangrijk voor ze is en te komen tot keuzes van binnenuit en verbonden te blijven met het innerlijke gevoel in verbondenheid met anderen. Alleen dan is werkelijke communicatie mogelijk. Werkelijke communicatie betekent dat jij je verbindt met de ander met behoud van je eigen kracht. 

Innerlijke kracht en uitstraling, communicatie en verbondenheid

 Bron: Rots en Water focus op meisjes en vrouwen: Linda Geraerds en Freerk Ykema.

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof