Methodieken

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie betekent dat er uit wordt gegaan van het feit dat een probleem er nooit altijd is. De momenten waarop de problemen er niet zijn, worden samen bekeken en verder uitgewerkt. Hierbij ga ik uit van het oplossend vermogen van het kind zelf.

De oplossingsgerichte therapie begint dus steeds met het eind. Hoe ziet het eruit zonder probleem? Ik maak hierbij gebruik van de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen.

In de oplossingsgerichte therapie ga ik niet uit van het probleem, maar samen met het kind gaan we op zoek naar oplossingen. Ik besteed veel aandacht aan wat er wel goed gaat. Als het kind ontdekt wat de kracht is van zijn/haar eigen oplossend vermogen, beseft het dat hij/zij invloed heeft op zijn eigen leven.

Het Nederlands jeugdinstituut schrijft het volgende over oplossingsgerichte therapie bij kinderen:

Daki en Savage (2010) onderzochten de effecten van oplossingsgerichte therapie bij kinderen van zeven tot vijftien jaar met leesproblemen. Zij vergeleken daarvoor kinderen die vijf sessies met oplossingsgerichte therapie kregen met kinderen die huiswerkbegeleiding kregen. Zij onderzochten in hoeverre leesvaardigheid en motivatie voor lezen, zelfwaardering, emotionele- en gedragsproblemen, en leesstrategieën verbeterden. Kinderen die oplossingsgerichte therapie kregen, hadden op meer uitkomstmaten een positieve verandering dan kinderen die huiswerkbegeleiding kregen, hoewel het voor sommige uitkomstmaten omgekeerd was. Kinderen in de oplossingsgerichte groep hadden betere luistervaardigheden en vloeiendheid in het lezen, een beter beeld van hun algemene intelligentie en lees- en schrijfvaardigheden, een positievere houding ten aanzien van school en docenten en waren minder angstig dan kinderen die huiswerkbegeleiding kregen. Daki en Savage (2010) concluderen dat het onderzoek zeker een eerste inzicht in de effectiviteit van oplossingsgerichte therapie voor leerlingen met leesproblemen geven, maar dat verder onderzoek (met vooral een grotere onderzoeksgroep) nodig is.

 

Rationeel emotieve therapie

Deze vorm van therapie richt zicht op gedachten, emoties en gedrag. Het zijn niet de gebeurtenissen die problemen veroorzaken, maar de manier van denken over deze gebeurtenissen bepalen hoe wij hiermee omgaan. M.b.v. een schema gaan we op zoek naar de irrationele gedachten en zetten we daar rationele gedachten tegenover. Hieruit volgen  gedragsoefeningen om deze rationele gedachten te laten verankeren. Door je anders te gedragen, voel je je ook anders, doordat je je anders voelt, denk je ook anders. Je gedachten bepalen immers je gevoel en je gevoel bepaalt je gedrag. Kinderen denken vaak nog niet zo in vastzittende patronen. Dit maakt ze meer flexibel dan volwassenen en hebben zo eerder succes om negatieve denkpatronen te doorbreken.

 

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof