Kindercoaching

Het coachen van een kind betekent het kind begeleiden in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Deze begeleiding is laagdrempelig, veelal kortdurend en zonder verwijzing van een huisarts mogelijk.

De begeleiding van een kindercoach kan nodig zijn omdat het kind, door wat voor omstandigheden dan ook, emotioneel in de knoop is geraakt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Bijvoorbeeld:

  • Gepest worden of zelf pesten
  • Moeite hebben met het zich anders voelen doordat er een diagnose is gesteld: adhd, add, pdd-nos, autisme, asperger, nld, hoogsensitief, hoogbegaafdheid etc.
  • Moeite hebben met de thuissituatie door bijvoorbeeld een scheiding
  • Rouwverwerking
  • Faalangst
  • Moeite hebben met het sluiten en onderhouden van vriendschappen
  • Erg onzeker, verlegen of angstig zijn
  • Leerproblemen op school
  • Slaapproblemen
  • Eetproblemen

Naast het coachen van het kind, kunnen er ook aspecten van de opvoeding aan de orde komen.

Copyright © 2016 Boerderij Groot Nijhof